Powrót do formularza

Informacje
– dotyczące przebiegu imprezy

INFORMACJA DLA KLIENTA:

Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól formularza. W przypadku, gdy nie znają Państwo odpowiedzi na pytania, prosimy o wpisanie „nie wiem” w odpowiednich polach.

Po wypełnieniu formularza i naciśnięciu przycisku wyślij, pojawi się odpowiedni komunikat, potwierdzający bądź nie, wysłanie formularza.

W przypadku problemów z wysłaniem, należy sprawdzić, czy wszystkie pola zostały uzupełnione – błędy powinny zostać automatycznie podkreślone na czerwono. Wymagane będzie ponowne sprawdzenie formularza i odnalezienie błędnych pól.

Prosimy o uzupełnienie harmonogramu tak, aby stanowił podsumowanie wszystkich ustaleń. Jest to jedyny dokument, z którego w trakcie imprezy będą korzystać muzycy oraz osoba prowadząca. Prosimy o wpisanie wszelkich istotnych informacji, w szczególności zawartych w wymienionej z zespołem korespondencji e-mail. Ustalenia dokonane poza niniejszym dokumentem zostaną pominięte, dlatego uprzejmie prosimy o to, aby zawarli Państwo wszystkie ważne informacji w formularzu.

W miarę możliwości prosimy, aby zespół jako pierwszy otrzymywał ciepłe dania. Pozwoli nam to skrócić czas, potrzebny na skonsumowanie posiłków oraz przyczyni się do ograniczenia długości przerw. Nie jest to oczywiście warunek niezbędny do realizacji umowy, niemniej jego spełnienie pozwoli na sprawniejsza obsługę imprezy.

Prosimy o umiejscowienie stolika dla muzyków w taki sposób, aby wykonawcy mieli kontakt wzrokowy ze sceną. W trakcie przerw osoba prowadząca musi mieć kontrolę nad tym, co dzieje się na parkiecie oraz w miejscu świadczenia usługi. Takie umiejscowienie umożliwi lepszą interakcje z gośćmi, a także pozwoli na reagowanie np. w przypadku toastów. Brak spełnienia tego warunku uniemożliwi zespołowi prawidłowe wykonanie usługi, gdyż wykonawcy nie będą mieli możliwości dostosowania przebiegu imprezy do zachowania biesiadników.

W okolicach godziny pierwszej, zespół przewiduje przerwę na rozliczenie się z parą młodą. Prosimy o przygotowanie się na rozliczenie już przed oczepinami – pozwoli to na skrócenie przerwy oraz na sprawne poprowadzenie bloków, następujących bezpośrednio po oczepinach..

Formularz ma charakter informacyjny. Dokumentu nie należy wykorzystywać ani opierać się na nim w zastępstwie warunków współpracy określonych w zawartej umowie. Informacje i materiały zawarte w dokumencie oraz w korespondencji e-mail nie są wiążące, niemniej zespół, jeśli tylko warunki imprezy na to pozwolą, będzie dążył do realizacji zawartych w nim postanowień.

Zespół zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w dokumencie, np. w sytuacji, gdy będzie musiał dostosować świadczenie usług do sytuacji panującej na weselu oraz w innych nie ujętych przypadkach. Harmonogram stanowi wyłącznie dodatkową pomoc dla wykonawców, nie jest natomiast dokumentem ściśle określającym ich pracę. Dla wykonawców najważniejsze jest poprowadzenie wesela tak, aby para młoda i jej goście byli zadowoleni.

Pragniemy zaznaczyć, że żadna z sugestii prowadzonej w formie rozmowy telefonicznej lub korespondencji e-mail nie zostanie zrealizowana, jeśli nie umieszczą jej Państwo w dokumencie, dlatego skrupulatne wypełnienie harmonogramu jest tak ważne. Umieściliśmy pola do uzupełnienia wszelkich  informacji.

Prosimy o umieszczenie sugestii, a także oczekiwań, dotyczących obsługiwanego przez zespół wesela. Postaramy się odnieść do każdej z nich. Muzycy nie znają Państwa preferencji, zatem ich sprecyzowanie umożliwi lepsze dostosowanie sie do Państwa potrzeb. Zespół postara się odnieść do zapisanych uwag. Wszelkie dodatkowe ustalenia wymagają zatwierdzenia ze strony przedstawiciela zespołu, szczególnie gdy harmonogram zawiera nowe wytyczne, nieomawiane wcześniej z wykonawcami.

Zespół podejmuje się prowadzenia imprezy w oparciu o spis zabaw znajdujący
pod linkiem:
http://wesela.ovh/wordpress/index.php/szczegolowy-opis-prowadzenia-wesel/


Prosimy o wypełnienie formularza najpóźniej dwa tygodnie przed datą występu tak, aby zespół miał możliwość zapoznania się z umieszczonymi przez Państwa informacjami. W przeciwnym wypadku nie będziemy w stanie zrealizować zawartych w nim wytycznych.

Zespół pozostawia sobie dowolność kształtowania składu wykonawczego oraz użytych instrumentów w zależności od kilku czynników, np.: akustyki lokalu, warunków technicznych oraz innych nie wymienionych okoliczności, z zastrzeżeniem sytuacji, w której użyte instrumentarium zostało określone w zawartej umowie.

Poniżej przesyłamy link do naszego przykładowego repertuaru:
http://wesela.ovh/wordpress/index.php/repertuar-spis-przykladowych-utworow/

Przesłana lista ma charakter podglądowy. Członkowie zespołu dobierają utwory w oparciu
o obserwację sytuacji na parkiecie. Unikamy zatem sporządzania przed weselem list
w kolejnością wykonywanych utworów, aby nie ograniczać możliwości doboru piosenek. Nie wykonujemy piosenek spoza przygotowanego repertuaru. Piosenki wykonujemy w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie, a także pewnego rodzaju intuicję muzyczną, która pozwala nam w czasie rzeczywistym odpowiadać na oczekiwania biesiadników.

Zespół, zgodnie z umową, podejmuje się oświetlenia sceny (a w przypadku jej braku – miejsca, w którym występują wykonawcy), dobierając użyte oświetlenie zgodnie z preferencjami wykonawców. W przypadku chęci skorzystania z usługi dekorowania światłem sali weselnej, prosimy o stosowna informację. Sprawdzimy wówczas dostępność naszego sprzętu oświetleniowego oraz możliwości rozszerzenia pakietu świadczonych usług.

Dysponujemy dwoma rodzajami nagłośnienia – firm Turbosound oraz RCF. Na rodzaj wykorzystywanego sprzętu nagłośnieniowego oraz muzycznego wpływ mają m.in. wybrany skład wykonawczy, warunki lokalowe, warunki akustyczne oraz pozostałe czynniki. Zespół dobierze nagłośnienie zgodnie z preferencjami muzyków, zatem nie muszą się Państwo martwić o kwestie techniczne występu.

Powrót do formularza