Ważna informacja!
Uprzejmie prosimy o odsyłanie dokumentów przy wykorzystaniu właściwych formularzy.
Każdy formularz został przypisany wyłącznie do jednego dokumentu i pojawia się po prawej stronie w chwili kliknięcia na wybrany link.
Linki zostały oznaczone kolorem pomarańczowym.


Wzór umowy

Umowa-z-zespołem-ver.-z-lipca-2020


Harmonogram wesela

– do wypełnienia dwa tygodnie przed imprezą

Harmonogram wesela


Sprawy techniczne

Aneks do umowy – dodatkowa obsługa drugiej sali

Aneks do umowy – dodatkowa obsługa realizatorska

Aneks do umowy – dodatkowe nagłośnie drugiej sali


Obsługa ślubu

Aneks do umowy – dodatkowa obsługa ślubu

Aneks do umowy – dodatkowa obsługa techniczna ceremonii cywilnej


Obsługa poprawin

Aneks do umowy – dodatkowa obsługa poprawin DJ + wokalistka

Aneks do umowy – dodatkowa obsługa poprawin DJ

Aneks do umowy – dodatkowa obsługa poprawin przez zespół


Dodatkowe postanowienia – zmiany w umowie

Aneks do umowy – dodatkowe postanowienia


Usługi dodatkowe

Aneks do umowy – dodatkowe tłumaczenie na język angielski

Aneks do umowy – dodatkowe wyprowadzenie z domu

Aneks do umowy – dodatkowy DJ na weselu


Zwiększenie składu wykonawczego

Aneks do umowy – zwiększenie składu 2 dodatkowe osoby

Aneks do umowy – zwiększenie składu dodatkowy muzyk


Pozostałe

Aneks nr 1 do umowy o obsługę muzyczną imprezy – zmiana terminu

Odstąpienie od umowy zawartej z zespołem – wzór ogólny


Repertuar i opis prowadzenia

REPERTUAR – spis przykładowych utworów

Szczegółowy opis prowadzenia wesel